Hiểu thêm về cúm và tác dụng của yến sào

Updated: Apr 19, 2020

Vi-rút cúm A được chia thành các phân nhóm dựa trên hai loại protein trên bề mặt của vi-rút: hemagglutinin (H) và neuraminidase (N) như H5N1, H3N2, H1N1,... các chủng virus cúm trên cơ thể người gây ra các biểu hiện khá giống nhau như ho, khó thở, viêm phổi, suy hô hấp. Các vật thể trung gian truyển nhiễm là các loại động vật có xương sống khác nhau như chim, chó, heo và các loại động vật có vú khác

Đặc biệt corona có tính biến thể cao về mặt di truyền và luôn tìm các thâm nhập vật chủ thông qua kẽ hở rào cản phòng thủ trong hệ miễn dịch.

Thử nghiệm tác dụng chống cúm H5N1 của tổ yến trên chuột bạch cho thấy yến sào làm giảm bản sao của virus. Thử nghiệm xác nhận được tính hiệu quả trong ống nghiệm (In vitro) và cả khi áp dụng lên vật chủ là chuột bạch (In vivo)


32 views0 comments