Yến Sào, thần dược trị cúm

Updated: Apr 19, 2020

Nghiên cứu của Hemi và cộng sự năm 2018 cho thấy ngoài tác dụng chống lại cúm A hay còn gọi là cúm H3N2 ở người, tổ yến còn có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm H5N1. Hoạt động ức chế virus được nhận thấy ở nồng độ 12microgram/ml.

Đối với cúm H3N2, kết quả được nhận thấy ở 4 microgram/ml khi sử dụng yến đảo và 125 microgram/ml với yến nhà.

Nghiên cứu Gou et al (2006) đã giải thích rằng hợp chất trong yến sào có tác dụng ức chế quá trình đông máu của virut cúm A là axit sialic. Chu kỳ nhân bản của virus cúm gồm sao chép RNA, phiên mã và dịch mã, nảy chồi vi rút mới và phát tán vi rút mới bằng cách bám vào các thụ thể trên tế bào chủ RCA (tế bào hồng cầu trong máu) vì vậy yến sào ức chế quá trình đông máu giúp ngăn ngừa lây lan cúm trên người bệnh

Yến sào có thể vô hiệu hóa virus H5N1 trong các tế bào Vero cho đến ngày thứ 3 và giảm số lượng virus sau liệu trình


9 views0 comments